LZTI /

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes sastāvā ietilpst:

Iveta Kruka
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja

Andris Spore
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājas vietnieks

Anita Kalniņa
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes locekle

Katrīna Baltalksne
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes locekle

Dace Cgojeva
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes locekle

Zane Filatova
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes locekle

Ginters Hmeļevskis
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes loceklis