LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2022 - 31.12.2022
Sagatavots:  17.05.2022
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 0 21
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 2 19
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 2 19
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 2 19
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 2 19
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 2 19
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 2 19
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 2 19
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 3 18
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 4 17
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 4 17
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 4 17
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 4 17
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 4 17
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 4 17
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 4 17
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 4 17
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 5 16
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 5 16
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 5 16
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 5 16
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 6 15
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 6 15
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 6 15
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 6 15
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 6 15
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 7 14
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 7 14
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 7 14
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 7 14
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 7 14
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 7 14
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 14
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 0 14
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 0 14
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 8 13
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 8 13
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 8 13
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 8 13
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 8 13
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 2 13
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 2 13
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 2 13
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 1 13
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 0 13
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 13
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 9 12
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 9 12
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 9 12
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 3 12
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 3 12
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 2 12
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 2 12
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 10 11
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 10 11
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 4 11
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 4 11
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 3 11
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 3 11
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 2 11
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 2 11
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 2 11
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 11 10
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 11 10
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 11 10
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 11 10
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 5 10
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 4 10
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 4 10
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 12 9
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 12 9
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 12 9
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 6 9
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 5 9
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 5 9
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 5 9
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 4 9
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 4 9
Aiga Berga Rīgas apgabaltiesa 69 13 8
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 6 8
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 5 8
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 14 7
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 7 7
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 6 7
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 6 7
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 15 6
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 9 6
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 7 6
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 16 5
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 16 5
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 10 5
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 10 5
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 9 5
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 17 4
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 10 4
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 10 3