LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2022 - 31.12.2022
Sagatavots:  17.05.2022
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 6 8
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 12 9
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 4 10
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 4 17
Aiga Berga Rīgas apgabaltiesa 69 13 8
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 5 16
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 16 5
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 6 7
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 13
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 4 17
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 12 9
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 5 9
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 0 14
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 2 11
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 5 8
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 7 14
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 7 14
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 6 15
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 6 15
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 16 5
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 4 17
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 2 19
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 10 5
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 2 12
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 11 10
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 15 6
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 6 7
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 7 14
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 3 12
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 7 7
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 0 21
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 14 7
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 6 15
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 5 16
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 7 14
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 2 19
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 9 5
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 2 19
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 2 13
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 4 9
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 4 17
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 10 4
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 12 9
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 8 13
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 8 13
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 11 10
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 10 11
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 7 14
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 14
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 0 14
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 5 16
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 2 11
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 9 12
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 1 13
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 5 16
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 9 12
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 4 17
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 2 11
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 2 19
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 10 5
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 3 12
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 4 10
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 3 18
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 7 6
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 2 19
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 4 17
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 9 6
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 8 13
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 4 17
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 9 12
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 6 9
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 6 15
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 17 4
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 5 9
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 11 10
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 3 11
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 7 14
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 6 15
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 10 11
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 3 11
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 8 13
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 11 10
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 8 13
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 4 17
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 2 19
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 5 9
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 5 10
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 4 9
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 0 13
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 2 13
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 2 13
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 4 11
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 2 19
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 4 11
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 2 12
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 10 3