LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2022 - 31.12.2022
Sagatavots:  17.05.2022
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 12 9
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 12 9
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 9 12
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 7 14
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 6 15
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 6 15
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 5 16
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 2 19
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 2 19
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 2 19