LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2022 - 31.12.2022
Sagatavots:  17.05.2022
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 10 3
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 7 6
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 6 7
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 6 7
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 5 8
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 4 9
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 4 9
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 2 11
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 2 11
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 2 11
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 0 13
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 13