LZTI /

Revīzijas komisija

Revīzijas komisija

Ligita Pētersone
Revīzijas komisijas locekle


Aiga Berga

Revīzijas komisijas locekle


Zane Trasūne
Revīzijas komisijas locekle