Danga, Guna
Vidzemes apgabaltiesa
Adrese
Gaitnieku iela 2A, Gulbene, LV - 4401
Tālrunis
64495030 , 64323026
E-pasts
[email protected]
E-adrese
https://latvija.lv/lv/Eaddress/[email protected]
Pieņemšanas laiki
Otrdienās Alūksnē, Pils ielā 16 no 9:00 līdz 16:00
Pamatiecikrnis
87. iecirknis
Rajona tiesas piekritība
Vidzemes rajona tiesa
Depozītkonts
LV26TREL9199068001000

87. iecirknis

Vidzemes apg. -

Alūksnes novads

Vidzemes apg. -

Smiltenes novads

  • Apes pagasts
  • Apes pilsēta
  • Gaujienas pagasts
  • Trapenes pagasts
  • Virešu pagasts