Rutkovska, Gaida
Latgales apgabaltiesa
Adrese
Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis
64624889
Mob. tālrunis
26806595
Fakss
64624889
E-pasts
[email protected]
E-adrese
https://latvija.lv/lv/Eaddress/[email protected]
Pieņemšanas laiki
Otrdienās 9:00-18:00
Pamatiecikrnis
31. iecirknis
Rajona tiesas piekritība
Rēzeknes tiesa
Depozītkonts
LV30TREL9199020003000

31. iecirknis

Latgales apg. -

Ludzas novads

 • Briģu pagasts
 • Cirmas pagasts
 • Isnaudas pagasts
 • Istras pagasts
 • Ludzas pilsēta
 • Nirzas pagasts
 • Ņukšu pagasts
 • Pildas pagasts
 • Pureņu pagasts
 • Rundēnu pagasts

Rēzeknes novads

 • Audriņu pagasts
 • Gaigalavas pagasts
 • Ilzeskalna pagasts
 • Nautrēnu pagasts

Rēzeknes pilsētā

 • Atbrīvošanas aleja (nepāra numuri no 141 un pāra numuri no 142)
 • Atmodas iela
 • Blaumaņa iela
 • Komunālā iela
 • Kosmonautu iela
 • Maskavas iela
 • Metālistu iela
 • Noliktavu iela
 • Rūpnīcas iela
 • Strādnieku šķērsiela
 • Varoņu iela
 • Viļakas iela
 • Ziemeļu iela