LZTI /

Zvērinātu tiesu izpildītāju palīgi

  • Edgars Cgojevs
  • Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta(s) tiesu izpildītāja(s) (Dace Cgojeva) palīgs
  • 28.11.2018
  • 12.10.2018
  • Una Harajeva
  • Rīgas apgabaltiesas 62. iecirkņa zvērināta(s) tiesu izpildītāja(s) (Evita Eistere) palīgs
  • 02.01.2019
  • 12.10.2018
  • Eva Feldmane
  • Rīgas apgabaltiesas 46. iecirkņa zvērināta(s) tiesu izpildītāja(s) (Jānis Tunnis) palīgs
  • 11.11.2019
  • 02.06.2017
  • Evelīna Paurniete
  • Vidzemes apgabaltiesas 89. iecirkņa zvērināta(s) tiesu izpildītāja(s) (Dita Voronova) palīgs
  • 20.11.2019
  • 20.09.2019
  • Līna Lontone
  • Zemgales apgabaltiesas 36. iecirkņa zvērināta(s) tiesu izpildītāja(s) (Iveta Kruka) palīgs
  • 20.11.2019
  • 20.09.2019
  • Inese Zelk-Zommere
  • Rīgas apgabaltiesas 40. iecirkņa zvērināta(s) tiesu izpildītāja(s) (Jānis Strižko) palīgs
  • 02.12.2019
  • 20.02.2009
  • Maija Muciņa - Striķe
  • Rīgas apgabaltiesas 50. iecirkņa zvērināta(s) tiesu izpildītāja(s) (Kalvis Dūrītis) palīgs
  • 06.01.2020
  • 05.12.2007
  • Dace Strautniece
  • Rīgas apgabaltiesas 83. iecirkņa zvērināta(s) tiesu izpildītāja(s) (Jānis Jonas) palīgs
  • 03.09.2020
  • 25.11.2016
  • Līga Pavlova
  • Vidzemes apgabaltiesas 93. iecirkņa zvērināta(s) tiesu izpildītāja(s) (Vineta Riseva) palīgs
  • 09.11.2020
  • 21.11.2018
  • Ilze Kaļva
  • Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērināta(s) tiesu izpildītāja(s) (Zane Filatova) palīgs
  • 19.03.2021
  • 02.06.2017
  • Viktorija Nagla
  • Rīgas apgabaltiesas 54. iecirkņa zvērināta(s) tiesu izpildītāja(s) (Ilga Keršteine) palīgs
  • 03.11.2021
  • 16.09.2021
  • Dāvis Pastars
  • Rīgas apgabaltiesas 41. iecirkņa zvērināta(s) tiesu izpildītāja(s) (Andris Spore) palīgs
  • 03.11.2021
  • 16.09.2021
  • Martins Muzaļevskis
  • Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināta(s) tiesu izpildītāja(s) (Raimonds Mežiņš) palīgs
  • 03.11.2021
  • 16.09.2021
  • Jana Aleksandrova
  • Rīgas apgabaltiesas 80. iecirkņa zvērināta(s) tiesu izpildītāja(s) (Baiba Baltā) palīgs
  • 04.02.2022
  • 20.09.2019
  • Ieva Leve
  • Rīgas apgabaltiesas 57. iecirkņa zvērināta(s) tiesu izpildītāja(s) (Ligita Pētersone) palīgs
  • 27.04.2022
  • 20.09.2019
kopā 35 ieraksti